Personvern

Murmestrene Fjeldheim & Knudsen AS fokuserer på å ivareta og beskytte personers personopplysninger og behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dette kan være opplysninger om egne ansatte, kunder og leverandører eller andre som henvender seg til oss via vår hjemmeside.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger Murmestrene Fjeldheim & Knudsen AS mottar og samler inn når du bestiller og benytter deg av tjenester. Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester, samtykker du til at Murmestrene Fjeldheim & Knudsen AS behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og til de til enhver tid gjeldende rammer lovgivningen stiller.

Murmestrene Fjeldheim & Knudsen AS v/daglig leder Rune Andre Borgersen, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Registrering og innsamling av personopplysninger

Murmestrene Fjeldheim & Knudsen AS behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss, og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel opplysninger dersom du fyller ut et skjema på vår hjemmeside og opplyser navn, epost, telefonnummer, bedrift etc.

Hva brukes personopplysningene til?

Murmestrene Fjeldheim & Knudsen AS bruker personopplysningene for å gi deg de tjenestene du har registrert deg for. Personopplysningene brukes til å administrere ditt kundeforhold, gjennomføre leveransen og faktureringen.

Lagring av personopplysninger.

Murmestrene Fjeldheim & Knudsen AS oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning, og gjennomfører til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Murmestrene Fjeldheim & Knudsen AS har et rettslig grunnlag for det og et nødvendig behov for å lagre opplysningene. Når Murmestrene Fjeldheim & Knudsen AS ikke lenger har et rettslig grunnlag eller et nødvendig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert. Dataene blir sikret med kryptering, adgangskontroll og interne rutiner for dokumentsikkerhet. Murmestrene Fjeldheim & Knudsen AS utleverer ikke personopplysninger til 3. land utenfor EØS.

 

Cookies

Hva er en cookie?
En cookie er en liten tekst-fil som vi lagrer på din PC. Dette gjør vi får å kunne holde orden på hva der skjer under ditt besøk og for vi skal kunne gjenkjenne din PC. En cookie inneholder kun tekst, er ikke et program og inneholder ikke virus.

Hjemmesidens bruk av cookies
Cookies er nødvendige for å få hjemmesiden til å fungere. Cookies hjelper oss dessuten med å få overblikk over ditt besøk på hjemmesiden, slik at vi løpende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hva du har lagt i en eventuell innkjøpskurv, om du tidligere har besøkt siden, om du er logget inn, samt hvilket språk og valuta du gjerne vil ha vist på hjemmesiden. Vi bruker også cookies til å målrette våre annonser til deg på andre hjemmesider. Overordnet benyttes cookies som som del av vår løsning for å vise innhold som er så relevant som mulig for deg. 

Slik avviser eller sletter du dine cookies
Avvisning av cookies: 
Du kan alltid avvise cookies på din PC ved å endre innstillingene i din Internett-browser. Hvor du finner disse innstillingene avhenger av hvilken browser du benytter. Du skal imidlertid være oppmerksom på at dersom du gjør dette, vil det være mange funksjoner og tjenester du ikke kan benytte fordi disse funksjoner og tjenester forutsetter at hjemmesiden kan huske de valg du foretar.Sletting av cookies: 
Cookies som du tidligere har akseptert, kan senere slettes i din nettlesers innstillinger. 

Bedriften bruker tredje-parts cookies på sine hjemmesider. Dette er cookies som har som mål å samle inn en bestemt informasjon om atferd besøkende har på nettsiden, demografisk informasjon o.l. Dette gjøres ved bruk av analyseverktøyet Google Analytics. 

Annen innsamling:

Murmestrene Fjeldheim & Knudsen AS samler også inn personopplysninger gjennom et kontaktskjema på sine nettsider. Disse henvendelsene behandles løpende og opplsysningene legges til økonomi og bransjesystemer om henvendelsene er relevante. Om ikke slettes alle innsamlede personopplysninger løpende.

 

Utlevering av personopplysninger – taushetsplikt

Murmestrene Fjeldheim & Knudsen AS vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

a.     Med samtykke fra den som opplysningen gjelder.
b. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov.
c. Etter pålegg fra en domstol eller annen relevant tilsynsmyndighet.
d. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

 

Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Murmestrene Fjeldheim & Knudsen AS har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

Dersom vår behandling er basert på ditt samtykke, kan du også når som helst trekke dette tilbake.

Vi skal besvare henvendelser fra registrerte uten ugrunnet opphold. Henvendelser om ovennevnte kan rettes mot epost@fjeldheim-knudsen.no. Dersom du mener det foreligger brudd på personopplysningsreglene kan du klage dette inn til Datatilsynet.

Revisjon av personvernerklæringen

Murmestrene Fjeldheim & Knudsen AS kan endre denne personvernerklæringen dersom:

a. Behandlingen av personopplysninger endres.
b. Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

Murmestrene Fjeldheim & Knudsen AS vil gjøre enhver endring godt synlig, men anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider.